Om oss

Equal Norway AS er startet med et ønske og en drøm om at alle skal ha lik mulighet til å delta i idrett. Vi opplever det som trist og urettferdig når vi ser barn må slutte med sin idrett fordi foreldre ikke har økonomisk mulighet til å kjøpe sportstøy og nødvendig utstyr.
Ingen skal i utgangspunktet oppleve å bli forhindret på grunn av økonomiske forskjeller.

Vårt mål er derfor å tilby sportsutstyr til reduserte priser uten at det skal gå på bekostning av kvalitet eller design.
Hjelp oss med drømmen!

 

Visjon
Equal skal være det prefererte sportsmerket for bredde- og mosjonsidretten gjennom sine uttalte verdiergode holdninger og kvalitet på produkter.
Vi skal omtales som en empatisk bedrift som tenker miljø, bidrar til idrettsglede og sist, men ikke minst, støtter de som har et behov for litt økonomisk hjelp i hverdagen for å utøve ønsket fysisk aktivitet.

Uttalte verdier – Vi skal være en empatisk bedrift som målrettet arbeider for å bidra til dem som ikke er like godt stilt som flertallet i det norske samfunnet.

Gode holdninger –
Vi skal hjelpe de som har et behov uavhengig av bakgrunn og ståsted.
Miljøaspektet skal alltid være en del av vårt tankegods.
Kvalitet på produkter – Kvaliteten på våre produkter skal være så
god at vi kan tilby en panteordning til norske klubber og idrettsforeninger.
Dette skal realiseres i samarbeid med
humanitære organisasjoner.